Публічний Договір (оферта) прокату Каяк-Каноэ центр, Киев

Код статьи: 1091

0 0

Публічний Договір (оферта) прокату спортивного спорядження

 

м.Київ                                                                                            01.04.2018

 

 ФОП Петелицький Михайло Миколайович, свідоцтво про реєстрацію серія В03 №390935, видане 18.03.2010 Золочівською районною державною адміністрацією Львівської області, надалі – Орендодавець, з одного боку,

та Орендар(-і), перелік яких наведений в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань безпеки на воді, та/або шляхом укладення окремого договору про прокат спортивного спорядження, та підтверджений особистим підписом кожного Орендаря, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець надає у тимчасове оплатне користування Орендарю спортивне спорядження для відпочинку на воді, а саме каяки, каное, SUP-дошки та аксесуари (на вибір Орендаря), як належать Орендодавцю.

1.2. Орендодавець надає у тимчасове користування Орендарю у комплекті:  1 каяк, або каное, або SUP-дошку;·  Весла у кількості не більше кількості місць на каяку/каное/SUP-дошці;·  Рятувальні жилети у кількості не більше кількості місць на каяку/каное/SUP-дошці.·

1.3. Орендар своїм підписом у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань безпеки на воді (далі по тексту – «Журнал»), що є Додатком до цього Договору, підтверджує, що надане Орендодавцем спорядження на момент видачі не було пошкоджене та знаходиться в справному стані.

1.4 Орендар своїм підписом у Журналі засвідчує, що він несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження та/або втрату орендованого спорядження за ринковими цінами на день оренди, що вказані на веб сторінці: www.kayakmarket.com.ua

 1.5. Орендар своїм підписом у Журналі підтверджує, що він ознайомлений та зобов’язується виконувати правила безпеки при використанні прокатного спорядження, що викладені в п.6 даного Договору.

 1.6. Орендар своїм підписом у Журналі підтверджує, що він ознайомлений з Правилами охорони життя людей на водних об'єктах України, затвердженими Міністерством з надзвичайних ситуацій України у чинній редакції на момент підписання цього Договору.

 1.7. Орендар своїм підписом у Журналі засвідчує, що він та/або особи, за яких він несе відповідальність, не має жодних медичних протипоказань до занять греблею на каяках/каное/SUP-дошках.

 1.8. Орендар своїм підписом у Журналі засвідчує, що він погоджується з усіма умова

1.9. Орендар своїм підписом у Журналі надає свою згоду на використання Орендарем в комерційних цілях фото та відео матеріалів із зображенням Орендаря, які були отримані Орендодавцем під час групових заходів на пункті прокату Орендодавця та або під час групових заходів, організованих з використанням спорядження Орендодавця.

  1. Вартість оренди

 2.1. Вартість оренди спортивного спорядження визначається згідно прейскуранту (прайслиста), який розміщено у загальнодоступному місці на пункті прокату та/або опубліковано на сайті «www.kayakcenter.com.ua» в розділі, що відповідає визначеному пункту прокату, на якому Орендар отримує спорядження в оренду.

 2.2. Орендна плата стягується за фактичний час оренди спортивного спорядження та може бути перерахована у кожному окремому випадку та може визначатися окремим договором.

  1. Порядок передачі спорядження в оренду та повернення

3.1. Спорядження передається Орендодавцем Орендареві в справному та технічно придатному до використання стані протягом 10-15 хв. з моменту приєднання Орендаря до Договору та реєстрації Орендаря в Журналі.

3.2. Орендар зобов’язаний попередньо вказати час повернення спорядження та вчасно повернути спорядження Орендодавцю в справному стані в місці видачі спорядження.

 3.3. При виникненні обставин, що можуть вплинути на тривалість оренди спорядження або можуть спричинити затримку повернення спорядження орендар повинен негайно сповістити про це Орендодавця.

 3.4. При передачі спорядження в оренду Орендар повинен пред’явити Орендодавцю документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина, закордонний паспорт, водійське посвідчення, тощо).

3.5. На час оренди спорядження Орендар залишає документ, що посвідчує його особу, на пункті прокату під відповідальне зберігання Орендодавця.

  1. Права і обов’язки Орендодавця

4.1. Орендодавець зобов’язаний надати Орендарю спортивне спорядження в справному та технічно придатному стані для його використання за призначенням не пізніше 10-15 хв. з моменту реєстрації Орендаря в Журналі.

4.2. Провести інструктаж з правил технічної експлуатації та керування каяком/каное/SUPдошкою та пояснити правила безпеки при використанні каяків/каное/SUP-дощок на воді.

 4.3. Орендодавець має право вимагати в Орендаря додаткове забезпечення для гарантування виконання зобов’язань за даним Договором. За умови неможливості надати додаткове забезпечення виконання зобов’язань за Договором Орендодавець має право відмовити Орендареві у видачі спорядження.

 4.4. Орендар має право використовувати в комерційних цілях на власну користь фото та відео матеріали, отримані під час групових заходів на пункті прокату Орендодавця та або під час групових заходів, організованих з використанням спорядження Орендодавця, за умови якщо Орендар прямо не заперечить проти такого використання.

  1. Права і обов’язки Орендаря

5.1. Орендар зобов’язаний ознайомитися з правилами експлуатації орендованого спорядження та правилами безпеки при використанні каяків/каное/SUP-дощок на воді та неухильно дотримуватися їх.

5.2. Орендар зобов’язаний особисто оглянути та пересвідчитися в справності отриманого спорядження.

 5.3. Орендар має право вимагати додаткового роз’яснення правил безпеки та/або правил експлуатації спорядження.

 5.4. Орендар зобов’язаний уживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Орендодавцем, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна. Орендар відшкодовує Орендодавцю витрати на ремонт спорядження, якщо воно було пошкоджено з вини Орендаря.

 5.5. Орендар зобов’язаний повернути орендоване спорядження в обумовлений час та здійснити оплату за прокат спорядження при його поверненні.

5.6. Орендар зобов’язаний використовувати спорядження виключно за призначенням.

 5.7. Орендар може заперечити проти п. 1.9, про що пивинен повідомити окремо під час реєстрації в Журналі.

  1. Правила безпеки при використанні прокатного спорядження

 6.1. Перед використанням прокатного спорядження кожен Орендар та користувач спорядження зобов’язаний:

 6.1.1. Отримати інструктаж в інструктора пункту прокату;

6.1.2. Одягнути рятувальний жилет перед виходом на воду; Попросити інструктора перевірити чи усі ремені на жилеті затягнуті належним чином.

 6.1.3. Діти віком до 16 років допускаються до плавання на каяках/каное/SUP-дошках тільки в супроводі дорослих осіб, які несуть за них повну відповідальність.

 6.2. При посадці в каяк/каное/на SUP-дошку:

 6.2.1. Ступити в каяк/каное/на SUP-дошку однією ногою по серединній лінії (осі) каяка/каное/ SUPдошки. Не ступати ногою на один з країв каяка/каное/ SUP-дошки;

 6.2.2. Забороняється ступати ногами на сидіння або спинку каяка/каное;

 6.2.3. Сідати у каяк/каное (ставати на SUP-дошку) дозволяється тільки після дозволу інструктора та з підтримкою інструктора.

6.3. Під час плавання на каяках/каное/ SUP-дошках Орендар зобов’язаний дотримуватися наступних правил:

6.3.1. Увесь час триматися якомога ближче до берегової лінії (не далі ніж 20-30м.), за винятком тих місць, де рух в прибережній зоні заборонений, або неможливий (пляжна зона - огороджена буйками, причали, порти);

 6.3.2. Не нахилятися та не перевалюватися за борти каяка;

6.3.3. При виникненні перешкоди перед каяком/каное/SUP-дошкою сповільнити або зупинити рух та обійти перешкоду на безпечній відстані;

6.3.4. Високу хвилю зустрічати носом або кормою каяка/каное/SUP-дошки. Не підставлятися боком до високої хвилі;

6.3.5. Не запливати занадто далеко від пункту прокату. Розраховуйте свої сили так, щоб ви могли легко повернутися назад;

6.3.6. Намагатися збирати сміття з води та доставляти його на берег (на пункт прокату).

 6.4. Під час плавання на каяках/каное/ SUP-дошках суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 6.4.1. Суворо забороняється виходити на каяках/каное/SUP-дошках без рятувальних жилетів;

6.4.2. Розстібати та/або знімати жилети під час перебування на воді; 6.4.3. Запливати на судохідну частину річки (фарватер, що позначений великими буями) та йти по середині річки;

 6.4.4. Суворо забороняється зривати водні квіти та рослини (водні лілії, лотоси, глечики тощо);

6.4.5. Передавати прокатне спорядження будь-яким третім особам, які не проходили інструктаж на пункті прокату;

6.4.6. Приймати на борт будь-яких пасажирів – дорослих чи дітей;

 6.4.7. Пересідати з одного каяка/каное в інший та/або переходити/пересідати з одного місця на інше в каяку/каное під час перебування на воді;

 6.4.8. Вставати на повний зріст в каяку/каное під час перебування на воді;

 6.4.9. Суворо забороняється таранити та навалюватися на інші каяки/каное/SUP-дошки;

 6.4.10. Розгойдувати каяк/каное;

6.4.11. Завантажувати каяки/каное понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

 6.4.12. Заходити на каяках/каное/SUP-дошках в акваторії, відведеній для купання (в пляжній зоні, що огороджена буйками та/або поміж людей, які купаються); плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей;

6.4.13. Наближатися до великих та/або швидкохідних суден, які здійснюють рух чи перешкоджати рухові великих та/або швидкохідних суден; підходити до інших (немалих і немаломірних) плавзасобів, що рухаються, і перетинати їх курс на небезпечній відстані (менше 500 м); 6.4.14. порушувати правила розходження плавзасобів;

6.4.15. Запливати на територію причалів та місць стоянки великих суден, в порти, пристані, де можливий рух великих суден, а також на територію стоянок маломірних суден (катерів, яхт, човнів);

 6.4.16. Наближатися до дебаркадерів (плавучих готелів, ресторанів, та ін.).

6.4.17. Розпивати спиртні напої та палити;

 6.4.18. Сидіти на носі, кормі чи бортах каяка/каное, звісивши ноги за борт;

 6.4.19. Використовувати рятувальні жилети та інше спеціальне обладнання і спорядження не за призначенням;

 6.4.20. Пірнати у воду з борту каяку/каное.

6.4.21. Не допускаються до плавання на каяках особи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

6.4.22. НІКОЛИ НЕ ПАНІКУЙТЕ, якщо ви випали з каяка/каное/САП. Рятувальний жилет допоможе Вам легко та швидко випливти на поверхню води. У випадку виникнення позаштатної ситуації, паніка – ваш найбільший ворог!

6.5. Правила Безпеки повинні дотримуватися абсолютно усі Орендарі пункту прокату, не залежно від наявного досвіду та вміння користування спорядженням!

  1. Форс-мажорні обставини

 7.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форсмажорних обставин.

7.2. Сторона, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону за даним Договором

  1. Умови конфіденційності

8.1. Орендодавець зобов’язується зберігати конфіденційність отриманої від Орендаря інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

  1. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі суперечки з приводу цієї угоди розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

  1. Реквізити орендодавця

ФОП Петелицький Михайло Миколайович

 ЄДРПОУ 3099605198

Р/р 26004801337259 в АТ «ОТП Банк»,м. Київ,

МФО 300528

 Юридична адреса: 80713, Львівська обл., Золочівський р-н., с Побіч

 

___________________ ФОП Петелицький М.М.__

Нет комментариев.

Авторизуйтесь для добавления комментария.